Kalite Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak İlgili taraf ( İç/Dış paydaşlarımız) ihtiyaç ve beklentilerini esas alarak taleplerini tespit etmek ve taleplerine cevap vermek, kaliteli ürün/hizmet ve fiyat sunmak ve memnuniyetini arttırmak,
Sistemin süreç yaklaşımını benimseyerek proseslerimizi belirlemek ve prosesler arasındaki etkileşimleri kurmak,
Risk temelli düşünce mantığı ile proseslerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.
Sistemin sürekliliği sağlamak için denetlemek, izlemek ve ölçmek
Çalışanlarımızın yetkinliğini artırarak ekip çalışması ve takım ruhunu geliştirmek
Müşterilerimize zamanında, güvenilir kalitede, uygun pazar fiyatında ekonomik ürünler sunmak
Çevreye saygılı olmak.
İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk politikamız çerçevesinde; çalışanlarımızın etik kurallar dışına çıkmasını engellemek, fırsat eşitliği yaratmak, ayrımcılık gözetmemek, adil olmak.
Doğal kaynakları etkili kullanmak ve çevreye saygılı ürünler üretmek.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alaeddin Eyüboğlu

Menü