İSG Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. iş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder, ilgili yasal ve diğer şartların gerekliliklerinin yerine getirerek, sürekli iyileştirme için başarılı bir performans sergilemeyi hedefler.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarımız üst yönetim liderliğinde tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır.
Önceliği iş sağlığı ve güvenliği olan yönetimimiz, bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sisteme aktif olarak katılımlarını sağlamak ve uygulamada ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.
Çalışanlarımızın sağlığı açısından risk arz edebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojileri seçeceğimizi,
İş sağlığı ve güvenliğindeki başarıların verimliliğimizi de artıracağına inanarak, oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi,
Sürdürülebilir ve proaktif iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile risk ve fırsatları değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye taşıyacağımızı,
Tüm tehlikelere karşı çalışanlarımızı etkin biçimde koruyarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri tespit edip önlemeye çalışacağımızı,
Tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak eğitim, etkinlik ve diğer faaliyetler ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine katkı sağlayacağımızı ve güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturacağımızı,
Bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Menü