İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. üst yönetimi tarafından belirlenen kurumsal sorumluluk politikaları ve etik değerler aşağıda belirtilmektedir;
Çalışanları arasında adil olur, ayrımcılık gözetmez,
Çalışanlarına baskıcı davranış (mobbing) uygulamaz.
Kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık gözetilir.
Çalışanlarımız rüşvet almaz, rüşvet vermez; hiç bir çalışanımız toplumda kabul görmüş etik davranışlar dışına çıkmaz.
Çalışanlarımız tarafından gözlenen ya da duyulan herhangi bir etik dışı davranış ve / veya rüşvet durumunda, en yakın amirine ve etik tırmandırma yolunu kullanarak Fabrika Müdürüne kadar özgürce ulaşır ve bilgilendirme yapar.
KAR PLASTİK A.Ş. tüm çalışanlarının hak ve hukukunu gözetir, kanunlara uyum sağlar.
Uygun koşullar altında tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlar ve karşılamaya çalışır.
Fırsat eşitliğine inanır ve uygular.
Çalışanlarımız birbirine nezaket kuralları içerisinde davranır.
KAR PLASTİK A.Ş. inanç özgürlüğünün bireyin temel hak ve hürriyetinden olduğuna inanır.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Menü