Sürdürülebilirlik Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizin bilincinde olup, tüm faaliyetlerimiz sırasında paydaşlarımızla ikili diyaloğu teşvik etmek, etik ve şeffaf bir yönetim tarzına sahip olmak, şirket kültürümüzün hayati bir parçasıdır.Bu amaçla;
İnsan haklarına ve etik değerlere saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı, fırsat eşitliğini teşvik eden bir iş anlayışı yürüteceğimizi,
Çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi hedefleyeceğimizi, çevre performansımızı sürekli geliştireceğimizi, oluşan atıklarımızı azaltmaya yönelik çaba içinde bulunacağımızı,
Oluşturduğumuz çevre yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağımızı,
Oluşacak atıklarımızı mümkün olduğunca geri kazanacağımızı,
Oluşturduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağımızı,
Faaliyetlerimizi yürütürken paydaşlarımızı tüm tehlikelere karşı etkin biçimde koruyarak sağlık ve güvenliklerini sağlayacağımızı,
İlgili her türlü yasal yükümlülüğe uyacağımızı,
Toplumsal yatırımlar yaparak, sağlık, eğitim, çevre gibi konularda toplum bilinci oluşturacağımızı,
Toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alacağımızı,
Tedarik zincirimizdeki şirketlerle karşılıklı fayda sağlamayı hedefleyerek sürdürülebilir bir tedarik zinciri kuracağımızı,
KAR PLASTİK A.Ş. olarak bu sürdürülebilir plastik üretim ve hizmet politikası doğrultusunda, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için sürekli çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Menü