Çevre Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ile tüm faaliyetlerimiz sırasında yaşadığımız çevreyi koruyan, etik kurallara bağlı bir şirket olmayı temel prensip olarak kabul ederiz.
Bu amaçla;
Oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağımızı,
Çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi hedefleyeceğimizi, çevre performansımızı sürekli geliştireceğimizi, ilgili tüm yasal mevzuatta belirlenen gereklilikleri ve diğer şartları eksiksiz yerine getireceğimizi, değişiklikleri izleyeceğimizi,
Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendireceğimizi ve sorumluluk almalarını sağlayacağımızı,
Tüm paydaşlarımızın çevre politikalarımız hakkında bilgilenmesini ve görüşlerini rahatça aktarmalarını sağlayacağımızı,
Faaliyetlerimizden etkilenen tüm paydaşlarımızla açık iletişim halinde olacağımızı,
Üretim tesisimizin iyileştirilmesinde ve yeni yatırımlarımızda çevre dostu teknolojileri seçeceğimizi,
Doğal kaynaklarımızı, enerji ve toprağı efektif şekilde kullanacağımızı, oluşan atıklarımızı azaltmaya yönelik çaba içinde bulunacağımızı,
KAR PLASTİK A.Ş. olarak bu çevre politikası doğrultusunda, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşabilir bir dünya için sürekli çalışacağımızı, bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Menü